Četrtek 24.06.2021

zajtrk:
dopoldanska malica:

Sendvič s šunko in sirom, 100% pomarančni sok

kosilo:

Krompirjeva juha s piščančjo hrenovko, čokoladni navihanček, 100% jabolčni sok

popoldanska malica:

Bombeta pirina, nektarina

VSAKO SREDO DOBIJO UCENCI SADJE ALI ZELENJAVO IZ PROJEKTA SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE.

Pri kosilu je učencem na voljo kruh in pijaca. V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, si pridružujemo pravico do spremembe jedilnika.

DOBER TEK! Organizatorica šolske prehrane: Blažžka Alič