VSAKO SREDO DOBIJO UCENCI SADJE ALI ZELENJAVO IZ PROJEKTA SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE.

Pri kosilu je učencem na voljo kruh in pijaca. V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, si pridružujemo pravico do spremembe jedilnika.

DOBER TEK! Organizatorica šolske prehrane: Blažžka Alič